Nokia 603 front

Nokia 603 front
Nokia 603 multiple colours