700-nokia-603_maps

Nokia 603 front
Nokia 603 side